Kaupapa Maori
Tēnei Paetukutuku | Disclaimer
Theory
Research
He Whakamārama
Ngā Tuhituhinga
Ngā Tohutoro
Action

Rangahau

Ko te rangahau tētahi ara, e taea ai te rapu kōrero, mātauranga, whakautu rānei ki ngā kaupapa. Hēoi, me mātau hoki ki te tātai i aua raraunga kia mōhiotia ai he aha te kaupapa, te pātai rānei kei te aroaro. Ko te tirohanga Māori te tuāpapa o te Kaupapa Māori rangahau. Ka ahu mai tōna kaupapa i te reo me ngā tikanga Māori. Nā reira, ka āta tirohia ētahi tauira o te Kaupapa Māori rangahau e tēnei pae tukutuku.

He Whakamārama Ko te tīkanga o tēnei wāhanga, kia wātea ake ngā momo kupu whakamārama a ngā kaitā maha ki a koutou. Ko te katoa o ā rātau tuhinga, e hāngai ana ki te Kaupapa Māori. Hēoi, ehara i te mea me pūmau te aro ki ēnei kupu whakamārama anahe. He whiriwhiringa noa iho ēnei o ngā āhuatanga kua hua ake i roto i ngā mahi nei. Nā reira, me he kupu whakahua, whakamārama rānei āu, tēna koa tukua mai.
Ngā Tohutoro Hei whakangāwari ake i te huarahi ki ngā rauemi Kaupapa Māori. Kua waihangahia tēnei wāhanga tohutoro. Kei konei ngā rārangi tohutoro hei āwhina i a koe. Ko te tūmanako ka whānui ake tēnei rārangi. Nā reira, me he tohutoro āu e pai ana mō tēnei pae tukutuku, tukua mai ki a mātau.
Ngā Tuhituhinga Kei konei ētahi tuhituhinga mā koutou e hāngai ana ki te Kaupapa Māori ariā, te rangahau me ngā mahi. Kua tīpakohia ētahi tuhituhinga (1) e hāngai ana ki te Kaupapa Māori ariā, rangahau me ngā mahi (2) e ū ana ki te Kaupapa Māori me kii koinā tōna ito, tōna ngako. He tīmatanga noa iho tēnei, nā reira me he tuhituhinga au hai āwhina i a tātau, tukua mai mā te īmera.