Kaupapa Maori
Tēnei Paetukutuku | Disclaimer
Theory
Research
Action

He Whakamārama Tēnei Paetukutuku

Nā ngā umanga a Rautaki Ltd rāua ko Māori and Indigenous Analysis Ltd te pae tukutuku i whakawhanake. Nā Ngā Pae o te Māramatanga rātau ko Te Amorangi Mātauranga Matua, ko Te Whare Wānanga o Awanuiārangi te pūtea tautoko.

He mihi tenei ki a:

  • Takuta Leonie Pihama - Māori and Indigenous Analysis Ltd.
  • Ngarimu Daniels - Māori and Indigenous Analysis Ltd.
  • Jenny Lee - Rautaki Ltd
  • Maryann Lee - Rautaki Ltd
  • Donna Gardiner - Ngā Pae o te Māramatanga
  • Ahorangi Linda Tuhiwai Smith - Nga Pae o Te Maramatanga.
  • Takuta Sarah-Jane Tiakiwai - Te Whare Wānanga o Awanuiārangi
Māori and Indigenous Analysis Ltd
P.O.Box 15283
New Lynn
Tamaki Makaurau
www.maia.maori.nz
Contact email: maia@maia.maori.nz
Rautaki Ltd
PO Box 44179
Point Chevalier
Tamaki Makaurau
www.rautaki.co.nz
Ngā Pae o te Māramatanga
Waipapa Marae Complex
Private Bag 92019
The University of Auckland
Auckland
www.arts.auckland.ac.nz/maramatanga/Te Amorangi Matauranga Matua
Tertiary Education Commission

44 The Terrace
PO Box 27-048
Wellington
www.tec.govt.nz
Te Whare Wānanga o Awānuiarangi
Private Bag 1006
Corner of Francis Street & Domain Road
Whakatane
www.wananga.ac.nz
Te Tohu ‘Kaupapa Māori’

Nā Jaylene Stevens te tohu o Māori and Indigenous Analysis i waihanga mo tēnei paetukutuku.

Te Tohu ‘Kaupapa Māori’

Nā Kawariki Morgan te tohu ‘Kaupapa Māori’ i waihanga mo tēnei paetukutuku. Anei tana whakamāramatanga mo te tohu nei:
“E whakatauira ana tēnei tohu i te orokohanga o te ao marama, te putakenga mai o te mātauranga Māori. E whakaatu ana ngā maihi o te tohu nei i ngā mātauranga o te Kauae Runga, i te Kauae Raro, ā, i te wehenga o Ranginui rāua ko Papatuānuku. Ko te tohu o waenganui e körero ana mo te whanautanga mai o te ao marama, o te ao tangata e noho nei tātou.


Ngā Whakaahua

He nui te mihi ki ngā kairangahau i whakaae ki te tuku mai ā koutou tuhinga hei tohatoha ki te whānau.

He mihi hoki ki koutou ngā kānohi i puta mai i ngā whakaahua mo tēnei paetukutuku. Tēna ano hoki Hineira Woodard koutou ko Te Aorere Riddell, ko Tu Te Kiha Penehira-Hawke, ko Moana Daniels-Pihama, ko Kaapua Smith, ko Piata Gardiner-Hoskins, ko Alison Green mo tā koutou tautoko i te mahi nei.