Kaupapa Maori
Tēnei Paetukutuku | Disclaimer
Theory
Research
Action
Theory
Ngā Ratonga Māori
Hauora
Ture
Pāpaaho
Mātauranga
Resistance and Resilience

Ngā Mahi

Tē taea te whakawehe i te ariā me te rangahau. Ka hono tahi rāua ki 'ngā mahi'. Ko te whakahau, whāia te ara whakamana mā roto i ngā mahi. Kei tēnei pae tukutuku ētahi rangahau me ētahi tuhinga e hāngai ana ki te Kaupapa Māori, hai tauira mā koutou.

Ngā Tohutoro Hei whakangāwari ake i te huarahi ki ngā rauemi Kaupapa Māori. Kua waihangahia tēnei wāhanga tohutoro. Kei konei ngā rārangi tohutoro hei āwhina i a koe. Ko te tūmanako ka whānui ake tēnei rārangi. Nā reira, me he tohutoro āu e pai ana mō tēnei pae tukutuku, tukua mai ki a mātau.
Ngā Tuhituhinga Kei konei ētahi tuhituhinga mā koutou e hāngai ana ki te Kaupapa Māori ariā, te rangahau me ngā mahi. Kua tīpakohia ētahi tuhituhinga (1) e hāngai ana ki te Kaupapa Māori ariā, rangahau me ngā mahi (2) e ū ana ki te Kaupapa Māori me kii koinā tōna ito, tōna ngako. He tīmatanga noa iho tēnei, nā reira me he tuhituhinga au hai āwhina i a tātau, tukua mai mā te īmera.