Kaupapa Maori
Tēnei Paetukutuku | Disclaimer

Nau mai

Nau mai ki te pae tukutuku o Kaupapa Māori he wāhanga tēnei hai whakawhitiwhiti kōrero, whakaaro hoki mo ngā take katoa e hāngai hito ana ki te Kaupapa Māori. He mea whakarite tēnei pae tukutuku hai āwhina i te whanaketanga o ngā mahi a ngā whānau, hapū, iwi.

Theory
Research
Action
 

Te Puna Korerō:

Leonie Pihama